Cytaty z kategorii: Łacińskie

Si vis pacem, para bellum.

Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.Wegecjusz

Sic itur ad astra.

Tak się idzie do gwiazd.Wergiliusz

Sic transit gloria mundi.

Tak przemija chwała świata.autor nieznany

Similia similibus curantur.

Podobne leczy się podobnym (homeopetia).autor nieznany

Sine ira et studio.

Bez gniewu i zawziętości.Tacyt

Sit nox cum somno, sit sine lite dies.

Niech noc nie będzie bezsenna,
a dzień upłynie bez kłótni.Marcjalis

Sub specie aeternitatis.

Z punktu widzenia wieczności.autor nieznany

Sursum corda.

W górę serca;
nie traćcie ducha.Jeremiasz

Sus Minervam docet.

Świnia poucza Minerwę.autor nieznany

Tabula rasa et plana et polita.

Tablica czysta, płaska i gładka.Albert Wielki

Tota vita discendum est mori.

Przez całe życie trzeba się uczyć umierać.Seneka Młodszy

Tres faciunt collegium.

Trzech tworzy kolegium.autor nieznany

Truth crushed to earth will rise again.

Prawda wdeptana w ziemię odrośnie.autor nieznany

Truth is always paradoxical.

Prawda jest zawsze paradoksalna.autor nieznany

Tua res agitur, paries cum proximus ardet.

O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada.Horacy