Cytaty z kategorii: Łacińskie

Qui non laborat, non manducet.

Kto nie chce pracować, niech nie je.św. Paweł z Tarsu

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.autor nieznany

Quod licet Jovi, non licet bovi.

Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.autor nieznany

Quod verum est, meum est

Co jest prawdziwe, jest też moje.Seneka Młodszy

Quos Deus vult perdere, prius dementat.

Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.Eurypides

Quot homines, tot sententiae.

Ilu ludzi, tyle zdań.autor nieznany

Rem tene, verba sequentur.

Trzymaj się tematu, a słowa się znajdą.Katon Starszy

Repetitio est mater studiurum.

Powtarzanie jest matką wiedzy.autor nieznany

Res sacra miser

Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.Seneka Młodszy

Sapere aude.

Odważ się być mądrym.Horacy

Scio me nihil scire.

Wiem, że nic nie wiem.Sokrates

Semper avarus eget.

Skąpiec zawsze cierpi niedostatek.Horacy

Si ad naturam vives, numquam eris pauper.

Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,
nigdy nie będziesz ubogi.Seneka Młodszy

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?św. Paweł z Tarsu

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.autor nieznany