Cytaty z kategorii: Łacińskie

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.

Nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci.Seneka Młodszy

Non nova, sed novae.

Nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.autor nieznany

Non omnis moriar.

Nie wszystek umrę.Horacy

Non scholae, sed vitae discimus.

Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.autor nieznany

Nosce te ipsum.

Poznaj samego siebie.autor nieznany

Nuda veritas.

Naga prawda.Horacy

Nulla dies sine linea.

Ani jednego dnia bez pracy.Apelles z Kolofonu

Nulla poena sine lege.

Nie ma kary bez przepisu prawa.autor nieznany

Nulla sine Deo mens bona est.

Bez Boga żadna myśl nie jest dobra.Seneka Młodszy

Nullum crimen sine lege.

Nie ma przestępstwa bez przepisu prawa.autor nieznany

Nunc est bibendum.

Teraz pijmy.Horacy

O sancta simplicitas!

O święta naiwności!autor nieznany

O tempora! o mores!

O czasy! o obyczaje!Cyceron

Oculum pro oculo, dentem pro dente.

Oko za oko, ząb za ząb.autor nieznany

Oderint, dum metuant.

Niech nienawidzą, byleby się bali.Akcjusz