Cytaty z kategorii: Filozofia

Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo - duszę.Antoni Czechow

Praca jest miarą wartości.Engels Fryderyk

W żadnym razie nie nazywaj sam siebie filozofem i nie rozprawiaj wśród tłumu o zasadach, ale postępuj stosownie do zasad. W czasie uczty na przykład, nie opowiadaj, jak jeść należy, ale jedz jak należy.Epiktet

Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda.Aleksander Fredro

Pohasaj z hasaczem! Fajnie się hasa?Hasacz

"Istota" bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji.Martin Heidegger

"Lepiej" - jest wrogiem "dobrego".Voltaire

Klasyczne jest to co zdrowe,
romantyczne to, co chore.Johann Wolfgang Goethe

Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.A. Bierce

Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru.Alfred Hitchcock

Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety.przysłowie arabskie

Aby długo i szczęśliwie żyć, oddychaj przez nos i miej zamknięte usta.żydowska maksyma

Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem.Cossmann P. N.

Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli.autor nieznany

Aforyzmem może się najeść tylko nasycony wiedzą.Wróblewski