Cytaty z kategorii: Bóg

Czas i łaska boska,
To są doktory jedyne na smutki.Kornel Ujejski

Czas jest łańcuchem; im dalej od Boga ucieczesz,
Tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą wleczesz.Adam Mickiewicz

Czas kręci się nie wokół człowieka, lecz wokół Boga.Jörg Zink

Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary!
Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary!
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.Jan Kochanowski

Czego ciało potrzebuje, tego Pan Bóg nie zakazuje. Przysłowie

Człowiek - jeżeli nie uwzględni Boga - pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.Ferdinand Krenzer

Człowiek jest językiem na który trzeba przekładać Boga. Romano Guardini

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.Augustyn

Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go Ojcem tak długo, aż Bóg stanie mu się rzeczywiście ojcem.Dow Ber

Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.Blaise Pascal

Człowiek proponuje [...] Bóg dysponuje.William Langland

Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.Przysłowie

Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg - potykające się serce.Przysłowie abisyńskie

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.Jan Paweł II (ur. 1920)

Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!Adam Mickiewicz