Cytaty z kategorii: Bóg

Chrystus cierpiał w wolności, osamotnieniu, w ustroniu i pohańbieniu, cieleśnie i duchowo, a odtąd wielu chrześcijan z Nim.Dietrich Bonhoeffer

Chrystus daje się ukrzyżować nie dla wybawienia krzyża, ale dla wybawienia ludzi od ich nieprawości.Fryderyk Engels

Chrystus nie jest porządkowym świata. On jest naszą wolnością.Reinhold Schneider

Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.Mikołaj Wasiljewicz Gogol

Chrystus obrał tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nie mógł Mu go odebrać.Michel Foucault

Chrześcijanin dzięki wierze może i powinien być zawsze w kontakcie z kimś Innym, kto zna jego życie i jego przeznaczenie. Ten Inny nie jest z tej ziemi, jest z innego świata.Chiara Lubich

Chrześcijanin powinien iść tam, gdzie nie ma żadnego światła, aby samemu świecić.Reinhold Schneider

Chrześcijaństwo jest religią przyszłości.Karl Rahner

Chrześcijaństwo połowiczne nie popłaca.Romano Guardini

Chwila jest szatą Boga.Martin Buber

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Iz 40, 31

Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.Julius Schieder

Co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy.Przysłowie

Co komu Bóg naznaczył, to mu się dostanie.Przysłowie

Co ubogim damy, to u Boga mamy.Przysłowie polskie