Cytaty z kategorii: Angielskie

In Rome do as Romans do.

Jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one.autor nieznany

In their first passion women are in love with their lover;
in the rest, with love.

Na początku kobiety zakochane są w swoich kochankach,
potem tylko w miłości.autor nieznany

In this age when it is said of a man "he knows to live"
it may be implied he is not very honest.

Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś,
że "umie żyć", można z tego wnioskować,
że nie jest zbyt uczciwy.autor nieznany

Instead of loving your enemies
treat your friends a little better.

Zamiast kochać swoich wrogów,
traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.autor nieznany

Intelligence is like a river:
the deeper it is, the less noise it makes

Inteligencja jest jak rzeka:
im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.autor nieznany

It is a double pleasure to deceive the deceiver.

To podwójna przyjemność oszukać oszusta.autor nieznany

It is a wise talker who knows when he has nothing to say.

Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.autor nieznany

It is absurd to divide people into good and bad.
People are either charming or tedious.

To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych.
Ludzie są albo czarujący, albo nudni.Oscar Wilde

It is almost a definition of a gentleman
to say he is one who never inflicts pain.

To niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś,
że jest tym, który nigdy nie zadaje bólu.autor nieznany

It is batter to have a permanent income than to be fascinating.

Lepiej jest mieć stały dochód niż być czarującym.autor nieznany

It is better to give than to lend,
and it costs about the same.

Lepiej jest dawać, niż pożyczać,
tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.autor nieznany

It is easier to produce ten volumes of philosophical
writing than to put one principle into practice.

Łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych,
niż zastosować jedną zasadę w praktyce.autor nieznany

It is easy to bear the misfortunes of others.

Łatwo jest znosić nieszczęścia innych.autor nieznany

It is easy to stand a pain but difficult to stand an itch.

Łatwo jest wytrzymać ból, trudno jest znieść łaskotanie.autor nieznany

It is many a slip between the cup and the lip.

Między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.autor nieznany