Cytaty z kategorii: Angielskie

He who is loved by men is loved by God.

Kto jest kochany przez ludzi,
jest kochany przez Boga.autor nieznany

He who says there is no such thing as an honest man,
you may be sure is himself a knave.

Ten, kto mówi, że nie ma uczciwych ludzi,
na pewno sam jest szubrawcem. autor nieznany

He will always be a slave who does not know
how to live on a little.

Zawsze będzie niewolnikiem,
kto nie umie wyżyć ze skromnej sumy.autor nieznany

History is on every occasion the record
of that which one age finds worthy of note in another.

Historia jest zawsze zapisem tego,
co pewna epoka uważa za godne uwagi w innej epoce.autor nieznany

Honesty is a fine jewel but much out of fashion.

Uczciwość to piękny klejnot, ale bardzo niemodny.autor nieznany

How glorious it is,
and also how painful,
to be an exception

Jak wspaniale,
i jednocześnie jak boleśnie,
jest być wyjątkiem.autor nieznany

How many people have a good ear for literature
and sing out of tune.

Jakże wielu ludzi ma dobre ucho na literaturę,
a śpiewa fałszywie.autor nieznany

I can resist everything except temptation.

Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy.Oscar Wilde

I care for a philosopher only to the extent that he is able to be an example.

Dbam o filozofa tylko o tyle, o ile może stanowić przykład. autor nieznany

I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.

Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.Oscar Wilde

If a man loves to give advice,
it is a sure sign that he himself needs it

Jeśli ktoś bardzo lubi udzielać rad,
to na pewno sam ich potrzebuje.autor nieznany

If you don`t aim at anything you achieve nothing

Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.autor nieznany

If you have many friends you probably have little time.

Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.autor nieznany

If you want to see what children can do,
you must stop giving them things

Jeśli chcesz zobaczyć, co potrafią zrobić dzieci, przestań im dawać zabawki. autor nieznany

In general, pride is at the bottom of all great mistakes.

Najczęściej duma jest przyczyną wszystkich wielkich błędów.autor nieznany