Cytaty z kategorii: Angielskie

Caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you.

Pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.autor nieznany

Character is what you are in the dark.

Charakter to to, czym jesteś po ciemku.autor nieznany

Choose your wife rather by your ear than by your eye.

Wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.autor nieznany

Corruption of the best becomes the worst.

Najgorsze jest zepsucie najlepszego.autor nieznany

Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge.

Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.autor nieznany

Curiosity is, in great and generous minds,
the first passion and the last.

Ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów
pierwszą i ostatnią namiętnością.autor nieznany

Cynic: a man who knows the price of everything
and the value of nothing.

Cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego,
lecz nie zna wartości niczego.autor nieznany

Diamond cuts diamond

Trafiła kosa na kamień. (diament tnie diament) autor nieznany

Dictionaries are like watches:
the worst is better than none,
and the best cannot be expected to go quite true.

Słowniki są jak zegarki:
najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.autor nieznany

Do you love life? Then don`t waste time,
for that is the stuff life is made of.

Kochasz życie? To nie trać czasu,
bo czas jest życia budulcem.autor nieznany

Don`t put all your eggs into one basket.

Nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.autor nieznany

Don`t talk of things after they are done.

Nie mów o tym, co już zostało zrobione. autor nieznany

Duty is what we expect from others.

Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.autor nieznany

Egotist: a man who tells you those things about himself
which you intended to tell him about yourself.

Egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie
rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.autor nieznany

Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment.

Każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.autor nieznany