moje-cytaty

Cytaty z kategorii: Angielskie

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.
Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 - 1900)

A cad is a man who kisses and tells cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.

A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.

A friend to all is a friend to none przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

A gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.

A gentleman is never rude, except on purpose dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.

A good listener makes more friends than a good talker dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.

A great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.

A highbrow is a person educated beyond his intelligence intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.

A man who knows he is a fool is not a great fool człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.