Cytaty autora: Wergiliusz

Sic vi pacem para bellum - chcesz pokoju szukuj sie na wojneWergiliusz

''Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą,że mogą''Wergiliusz

Każdego pociąga jego własna przyjemność.Wergiliusz

Sic itur ad astra.

Tak się idzie do gwiazd.Wergiliusz

Parcere subiectis et debellare superbos.

Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać.Wergiliusz

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.

Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.Wergiliusz

Experto credite.

Wierzcie doświadczonemu.Wergiliusz

Audaces fortuna iuvat.

Śmiałym szczęście sprzyja.Wergiliusz

Amor omnibus idem.

Miłość dla wszystkich jednaka.Wergiliusz

Co w szale potrafi niewiasta!Wergiliusz

[1] [2] Dalej