Cytaty autora: Włodzimierz Lenin

Związki zawodowe - mechanizm transmisyjny między partią komunistyczną a masami.Włodzimierz Lenin

Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda.Włodzimierz Lenin

Ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film.Włodzimierz Lenin

Za jawny rozłam można nienawidzić, za ukryty — trudno nie pogardzać.Włodzimierz Lenin

Wyobrażam sobie, że kiedy odniesiemy zwycięstwo w skali światowej, zbudujemy ze złota ustępy publiczne na ulicach kilku największych miast świata. Byłby to "najsprawiedliwszy", najbardziej pouczający i poglądowo zademonstrowany sposób użycia złota dla tych pokoleń, które nie zapomniały, że w walce o złoto wymordowano dziesięć milionów ludzi i okaleczono trzydzieści milionów w „wielkiej wyzwoleńczej" wojnie lat 1914-1918, w wojnie, która rozstrzygnąć miała doniosły problem: który pokój jest gorszy - brzeski czy wersalski; w walce o to złoto czyni się na pewno przygotowania do wymordowania dwudziestu milionów ludzi i okaleczenia sześćdziesięciu milionów wWłodzimierz Lenin

Wolność to właściwie rozumiana koniecznośćWłodzimierz Lenin

W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.Włodzimierz Lenin

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.Włodzimierz Lenin

Strzec tradycji — nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją.Włodzimierz Lenin

Socjalizm - to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju.Włodzimierz Lenin

[1] [2] [3] Dalej