Cytaty autora: Włodzimierz Iljicz Lenin

Muzyka może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa.Włodzimierz Iljicz Lenin

Czy ujmiemy w ręce świat niespławiony w krwi aż do krańca?Włodzimierz Iljicz Lenin

Powinniśmy wytępić w sobie wszelkie ślady zbytku.Włodzimierz Iljicz Lenin

Nie ma i nie może być rewloucji bez kontrrewolucji.Włodzimierz Iljicz Lenin

Muzyka może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa.Włodzimierz Iljicz Lenin

Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej.Włodzimierz Iljicz Lenin

Każdy kompromis jest zgniłyWłodzimierz Iljicz Lenin

Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.Włodzimierz Iljicz Lenin