Cytaty autora: Seneka Młodszy

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.Seneka Młodszy

Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy.Seneka Młodszy

Otium sine litteris mors est
et hominis vivi sepultura

Życie bez zajęć naukowych i literackich
jest śmiercią i grobem żywego człowieka.Seneka Młodszy

Nauczając, uczymy się sami.Seneka Młodszy

Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora.Seneka Młodszy

Si ad naturam vives, numquam eris pauper.

Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,
nigdy nie będziesz ubogi.Seneka Młodszy

Omnis ars naturae imitatio est.

Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.Seneka Młodszy

Każda sztuka jest naśladowaniem natury.Seneka Młodszy

Vivere militare est

życie jest walką.Seneka Młodszy

Uważam cię za nieszczęśliwego, bo nigdy nie byłeś nieszczęśliwy. Nikt się nie dowie, ani nawet ty sam, co potrafisz. Aby poznać samego siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może przekonać się każdy, na co go stać.Seneka Młodszy