Cytaty autora: Jan Kochanowski

Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują?
Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują,
Trzecie z strony przychodzą. co szczęściem zowiemy;
Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.Jan Kochanowski

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym co służą ojczyźnie.Jan Kochanowski

Kto się w opieke poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga." Jan Kochanowski

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!Jan Kochanowski

Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują?
Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują,
Trzecie z strony przychodzą. co szczęściem zowiemy;
Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.Jan Kochanowski

Biedna starości, wszyscy cię żądamy,
a gdy przyjdziesz, to narzekamy.Jan Kochanowski

U Boga każdy błazen.Jan Kochanowski

Kto się w opieke poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."Jan Kochanowski

Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary!
Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary!
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.Jan Kochanowski

A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy
Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy
Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie,
A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.Jan Kochanowski

Wstecz [1] [2]