Cytaty autora: Józef Ignacy Kraszewski

Chcesz się żenić? Winszuję, ale nie zazdroszczę.Józef Ignacy Kraszewski

Głupcy pytają innych, mądry człowiek pyta samego siebie.Józef Ignacy Kraszewski

Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi!
Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy. Józef Ignacy Kraszewski

Nie ten szczęśliwy, kto bogaty,
nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny;
ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus,
jak Chrystus przebaczać, jak On cierpieć.Józef Ignacy Kraszewski

Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi!
Bóg wiele przebacza, ludzie nigdy.Józef Ignacy Kraszewski