Cytaty autora: Ambrose Bierce

Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Bierce

Inteligencja jest to choroba umysłowa - na szczęście mało rozpowszechniona.Ambrose Bierce

Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy.Ambrose Bierce

Dostojnik: urzędnik obdarzony dużą władzą i małą odpowiedzialnością.Ambrose Bierce

Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Ambrose Bierce

Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien.Ambrose Bierce

Cierpliwość: łagodna forma rozpaczy uchodząca za cnotę.Ambrose Bierce

Armata: narzędzie stosowane do poprawiania granic państwowych.Ambrose Bierce

Absurd to przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.Ambrose Bierce

Abstynent: osoba, która poddaje się pokusie odmówienia sobie przyjemności.Ambrose Bierce

Wstecz [1] [2]