Cytaty autora: Albert Schweitzer

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie, twojemu życiu.Albert Schweitzer

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą,
gdyż ukazuje mu jego granice.Albert Schweitzer

Żaden promień słońca nie ginie,
lecz zieleń, którą on budzi,
potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.Albert Schweitzer

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką
kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,
co nadaje znaczenie twojemu życiu.Albert Schweitzer

Każdy człowiek ma do uiszczenia niezwykły dług, a mianowicie - za życie odpłacić musi życiem.Albert Schweitzer

Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.Albert Schweitzer

Dwudziestoletni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg,
czterdziestoletni - jaką dało im życie,
sześćdziesięciolatki - na jaką sobie zasłużyli.Albert Schweitzer

Propaganda jest matką wydarzeń.Albert Schweitzer

Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.Albert Schweitzer

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie
nie mają odwagi być tak serdeczni,
jakimi są naprawdę.Albert Schweitzer

[1] [2] Dalej