Cytaty autora: św. Paweł z Tarsu

Qui non laborat, non manducet.

Kto nie chce pracować, niech nie je.św. Paweł z Tarsu

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?św. Paweł z Tarsu

Qui non laborat, non manducet.

Kto nie chce pracować, niech nie je.św. Paweł z Tarsu

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.św. Paweł z Tarsu

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.św. Paweł z Tarsu

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.św. Paweł z Tarsu

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.św. Paweł z Tarsu

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.św. Paweł z Tarsu

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? św. Paweł z Tarsu