Człowiek urodził się po to, aby się radować.Blaise Pascal