My możemy otworzyć drzwi do każdego, ale nie możemy nikogo zmusić, aby przez nie przeszedł.Jim Morrison