Wyleczyć można tylko tego, kto chce być zdrowy.nieznany