Usuwając objawy zamykamy organizmowi usta uniemożliwiając
mu wołanie o pomoc.nieznany