Daj każdemu dniu szanse stania się najpięknieszym w całym twoim życiu.Mark Twain