Celibat jest znakiem wolności, która służy.Jan Paweł II