Dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy czciciele Besti i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imieniaApokalipsa św. Jana