Wy jesteście przyszłością świata!Wy jesteście nadzieją narodu!Jesteście moją nadzieją...Jan Paweł II