Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie
Prawdziwą ścieżkę zawsze znaleźć umie. Johann Wolfgang von Goethe