Błądzi człowiek, póki dąży. Johann Wolfgang von Goethe