Łatwe kobiety są jak łatwe pieniądze: łatwo przyszły, łatwo poszły.Krzysztof Derebecki