Biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy. William Shakespeare