Bądźmy ludźmi choćby tak długo, póki nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym.Stanisław Jerzy Lec