Without art in our life what is left?
Co zostałoby w naszym życiu, gdyby zabrakło w nim sztuki?Harvey Edwards