Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic.Jan Paweł II