Muzyka jest większym odkryciem, niż cała mądrość i filozofia.Ludwig van Beethoven