What holy cities are to nomadic tribes:
a symbol of race and a bond of union,
great books are to the wandering souls of men:
they are the Meccas of the mind.

Czym święte miasta są dla koczowniczych plemion:
symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty,
tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi:
Mekkami umysłu.nieznany