Life's simple. You make choices and don't look back.
Życie jest proste. Dokonujesz wyboru i nie patrzysz wstecz.nieznany