Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.Jan Paweł II