Człowiek musi poczuć piękno, aby je dostrzec.Maciej Kwiatkowski