Bóg kocha każdego z nas osobiście miłością bezwarunkową.Konstytucje CR