Film jest dobry gdy aktorka wie co ma pokazaćsepuku