Czasami głupiec zrozumie,czego mądry pojąć nie może.Joanna Chmielewska