Experience is the name everybody gives to his mistakes.

Doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.nieznany