Everything is simpler than you think
and at the same time more complex than you imagine.

Wszystko jest prostsze, niż myślisz,
i jednocześnie bardziej skomplikowane,
niż sobie wyobrażasz.nieznany