Everything is funny as long as
it is happening to somebody else.

Wszystko jest zabawne,
dopóki przytrafia się komu innemu. nieznany