Everyone is a moon and has a dark side
which he doesn`t show to anybody.

Każdy jest księżycem i ma ciemną stronę,
której nie pokazuje nikomu.nieznany