Budowla z kart miliardów a na jej szczycie człowiek.
Ufny w swoją potęgę dokłada karty nowe.Piotr Drozdowski