Every man has a perfect right to his opinion,
provided it agrees with ours.

Każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania,
po warunkiem że zgadza się z naszym.nieznany