Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment.

Każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.nieznany