Egotist: a man who tells you those things about himself
which you intended to tell him about yourself.

Egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie
rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.nieznany